Wan Ahmad Tarmizi Hj Wan Daud

Wan Ahmad Tarmizi Hj Wan Daud

SEMBELIHAN KORBAN

KATA-KATA ALUAN PENULIS


Assalamualaikum warahmatulllahi wabarakatuh…Bersyukur saya kehadrat Allah swt.kerana dengan Izin dan InayahNya, saya dapat mempromosikan beberapa artikel dan rencana saya menerusi gcpismtkk.blogspot.com ini. Tahniah juga kepada semua pembaca yang secara sengaja atau tidak melayari blog keramat ini.


Laman web atau blogger adalah laman baru yang bebas daripada kawalan atau selian pihak-pihak yang berkenaan. Penulis juga, dengan kehendak dan niatnya yang tersendiri, boleh secara bebas mengutarakan apa yang difikir dan dikehendakinya. Walaupun begitu reality dan fantasinya, maka penulis akan berusaha mengubah minda pembaca agar dapat mengambil beberapa manafaat…daripada gcpismtkk.blogspot.com iniSekian terima kasih.

WAN AHMAD TARMIZI HJ WAN DAUD


20 Oktober 2009Sunday, September 27, 2009

SOALAN KUIZ TERBUKA PENDIDIKAN ISLAM

1. Berapakah huruf rahsia yang terdapat pada permulaan surah-surah dalam Al-Quran?
A. 14 huruf

2. Sila ucapkan ucapan Al-Istia’zah?
A. A’auzubillahi minasyaitanir rajim

3. Apakah nama unta tunggangan Rasulullah saw.
A. Luhaif

4. Surah Al-Fatihah mempunyai banyak nama. Sebutkan tiga nama lain bagi surah tersebut.
A. Alsab’ul mathani
B. Fatihatul Kitab
C. Surah Alhamd
D. Ummul Quran

5. Bilakah bermulanya penubuhan Kerajaan Khulafa’ Arrasyidun dan Kerajaan Abbasiyyah
A. 10 hijrah & 132 hijrah

6. Apakah maksud sifat Al-Ihsan
A. mereka beribadah kepada Allah seolah-olah nampak wajah Allah atau Allah nampak wajah mereka

7. Siapakah yang membina bangunan Qasr Al-Khuld?
A. Abu Jaafar Al-Mansur

8. Siapakah pengarah Kitab Ihya’ Ulumuddin yang terkenal?
A. Imam Al-Ghazali R.a

9. Apakah kalimah yang pertama diucapkan oleh Nabi Adam selepas diciptakan ?
A. Alhamdulillah

10. Sesungguhnya Akhlak Rasulullah saw. Adalah contoh yang terbaik bagi kita. Apakah ayat yang menyebut tentang Akhlak mulia Rasulullah saw?
A. Laqadkana lakum firasulillahi uswatun hasanah

11. Mengikut Imam Hasan Al-Banna, Alquran adalah pegangan umat Islam yang paling utama. Ia juga dianggap sebagai Dusturuna… apakah yang dimaksudkan dusturuna?
A. Perlembagaan Kami


12. Apakah fungsi utama “Ahlul Halli wal A’qdi”?
A. Orang yang berwibaya untuk melantik Khalifah Islam

13. Bilakah berakhirnya kerajaan Abbasiyyah
A. 650 hijrah

14. Apakah maksud “asbabul wurud?
A. Sebab-sebab Rasulullah mengamukakan hadis-hadis tertentu

15. Imam Al-Gzali banyak mengarang kitab-kitab sepanjang hayat beliau. Sebutkan dua kitab beliau yang terkenal.
A. Tahafut Al-Falasifah
B. Ihya’ Ulumuddin

16. Alquran mempunyai pelbagai nama. Sebutkan dua nama lain selain nama Al-quran.
A. Alkitab
B. Alfurqan
C. Al-Tanzil
D. Alzikru

17. Apakah tema sambutan Maal Hijrah 1426H pada tahun ini?
A. Islam Hadhari Menjana Kemajuan Ummah

18. Sebutkan pegangan khawarij yang anda tahu
A. mengkafirkan semua umat Islam yang berbeza iktikad dengan mereka
B. mengkafirkan pelaku dosa besar
C. menolak majlis tahkim

19. Sebutkan dengan tepat tarikh kelahiran Rasulullah saw. Hari, bulan dan tahun berapakah?
A. Isnin, 12 rabiulawwal tahun gajah 570 M.

20. Apakah dua nama lain bagi Rasulullah saw?
A. Muhammad
B. Ahmad

21. Sebutkan dua orang wanita yang menjadi ibu susuan Rasulullah saw.
A. Suwaibah
B. Halimah Alsaadiah

22. Sewaktu remaja, Rasulullah saw pernah terlibat dalam Perang Fujjar yang berlangsung dalam bulan-bulan yang dilarang berperang bagi orang Arab jahiliyyah. Senaraikan 3 bulan tersebut?
A. Rejab
B. Zulkaedah
C. Zulhijjah
D. Muharram

23. Terdapat beberapa patung berhala besar yang dianggap tuhan oleh orang-orang arab jahiliyyah. Nyatakan dua daripada berhala tersebut.
A. Laata
B. Uzza

24. Sebutkan dua daripada enam orang putra/putri Rasulullah saw.
A. Qasim/ Abdullah
B. Ruqayyah/ Zainab/ Ummu Kalsom/ Fatimah

2 comments:

  1. mohon gunakan bahan ini ye untuk sekolah saya..terima kasih

    ReplyDelete