Wan Ahmad Tarmizi Hj Wan Daud

Wan Ahmad Tarmizi Hj Wan Daud

SEMBELIHAN KORBAN

KATA-KATA ALUAN PENULIS


Assalamualaikum warahmatulllahi wabarakatuh…Bersyukur saya kehadrat Allah swt.kerana dengan Izin dan InayahNya, saya dapat mempromosikan beberapa artikel dan rencana saya menerusi gcpismtkk.blogspot.com ini. Tahniah juga kepada semua pembaca yang secara sengaja atau tidak melayari blog keramat ini.


Laman web atau blogger adalah laman baru yang bebas daripada kawalan atau selian pihak-pihak yang berkenaan. Penulis juga, dengan kehendak dan niatnya yang tersendiri, boleh secara bebas mengutarakan apa yang difikir dan dikehendakinya. Walaupun begitu reality dan fantasinya, maka penulis akan berusaha mengubah minda pembaca agar dapat mengambil beberapa manafaat…daripada gcpismtkk.blogspot.com iniSekian terima kasih.

WAN AHMAD TARMIZI HJ WAN DAUD


20 Oktober 2009Wednesday, May 19, 2010

Senarai Pengerusi Kelab Warga SMTKK

2010 - Ustaz Wan Ahmad Tarmizi Hj Wan Daud

2009 - Encik Noor Aziz bin Adam

2008 - Encik Abdul Hadi bin Abdullah

2007 - Encik Mohd Noor bin Kamaruddin

2006 - Encik Hazuan bin Haron

2000 - Ustaz Abdul Wahab bin Omar

1999 - Encik Zainuddin Che Hassan

No comments:

Post a Comment